Công việc kế toán cần làm

Công việc kế toán là một công việc quan trọng và cần thiết trong mọi doanh nghiệp. Chức năng của kế toán là quản lý và xử lý các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo rằng các số liệu tài chính được ghi nhận chính xác và đầy đủ, giúp cho quản lý doanh nghiệp có thể ra quyết định đúng đắn.

1. Kế toán là gì?

Kế toán là một quá trình xử lý thông tin tài chính để đưa ra các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các báo cáo này bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản lý và các báo cáo khác. Các số liệu tài chính này được ghi nhận từ các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm các giao dịch mua bán, chi phí, thu nhập và các khoản nợ phải trả và phải thu.

2. Các loại kế toán phổ biến

Có nhiều loại kế toán phổ biến, bao gồm kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán thuế và kế toán quốc tế.

 • Kế toán quản trị là quá trình quản lý các hoạt động tài chính của doanh nghiệp để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. 
 • Kế toán tài chính tập trung vào việc tạo ra báo cáo tài chính định kỳ để giúp các bên liên quan đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 
 • Kế toán thuế là quá trình đăng ký và nộp các khoản thuế đến các cơ quan chức năng. 
 • Kế toán quốc tế là quá trình xử lý thông tin tài chính của các công ty hoạt động trên toàn cầu.

3. Công việc kế toán cần làm gì?

Công việc kế toán bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm:

 1. Ghi nhận các giao dịch tài chính: Kế toán viên cần phải ghi nhận đầy đủ và chính xác các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm các giao dịch mua bán, chi phí, thu nhập và các khoản nợ phải trả và phải thu.
 2. Chuẩn bị báo cáo tài chính: Kế toán viên cần phải chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo dòng tiền và báo cáo tài sản và nợ phải trả.
 3. Xử lý số liệu tài chính: Kế toán viên cần phải xử lý các số liệu tài chính để đưa ra các báo cáo tài chính và báo cáo thuế.
 4. Đăng ký và nộp thuế: Kế toán viên cần phải đăng ký và nộp các khoản thuế đến các cơ quan chức năng.
 5. Kiểm tra và giám sát: Kế toán viên cần phải kiểm tra và giám sát các hoạt động tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo rằng các số liệu tài chính được ghi nhận đúng đắn và đầy đủ.

4. Mức lương của công việc kế toán

Mức lương của công việc kế toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kinh nghiệm, trình độ học vấn, chuyên môn và vị trí công việc. Tuy nhiên, mức lương trung bình của một kế toán viên tại Việt Nam vào khoảng 7-12 triệu đồng/tháng. Với các vị trí cao hơn như kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính, mức lương có thể lên đến hàng chục triệu đồng/tháng.

5. Những câu hỏi thường gặp về công việc kế toán

 • Kế toán viên cần phải có trình độ học vấn như thế nào? Kế toán viên cần có bằng cấp liên quan đến kế toán, tài chính, kinh tế hoặc quản trị doanh nghiệp.
 • Kế toán viên cần có kinh nghiệm làm việc như thế nào? Kế toán viên cần có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính.
 • Kế toán viên có cần phải biết sử dụng phần mềm kế toán? Đúng vậy, kế toán viên cần phải biết sử dụng các phần mềm kế toán để xử lý các số liệu tài chính và chuẩn bị báo cáo.
 • Có cần phải đăng ký và nộp thuế cho doanh nghiệp? Đúng vậy, kế toán viên cần phải đăng ký và nộp các khoản thuế đến các cơ quan chức năng.
 • Có nên thuê một công ty kế toán để quản lý tài chính cho doanh nghiệp của mình? Tùy vào quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp, thuê một công ty kế toán có thể giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các số liệu tài chính.

6. Tổng kết

Trong một doanh nghiệp, kế toán là một công việc quan trọngcần thiết để quản lý và xử lý các hoạt động tài chính. Các kế toán viên cần phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc đủ để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các báo cáo tài chính.

Mức lương của kế toán viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể dao động từ 7-12 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, việc thuê một công ty kế toán có thể giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gianchi phí quản lý tài chính.

Qua bài viết trên của Hr.com.vn, hy vọng quý độc giả có cái nhìn rõ hơn về công việc kế toán: Vai trò, yêu cầu, mức lương, lợi ích của công việc này.