Author name: admin

Khi nhân sự cảm thấy mình bị bóc lột

“Em cảm thấy mình bị bóc lột nếu đi thực tập không lương, làm không lương và thời gian làm việc nhiều” – Một bạn sinh viên nói với mình như vậy. Mình đặt lại câu hỏi: “Em có gì để họ bóc lột?”. Nghĩ một vài giây, bạn trả lời: “Em có thời gian”….

Người làm Quản lý sản phẩm là làm gì ?

Những sản phẩm tuyệt vời là kết quả của sự sáng tạo và trí tưởng tượng chắt lọc thành những ý tưởng khả thi, tiếp theo là quá trình thực hiện không ngừng trải rộng trên các bộ phận kinh doanh. Quá trình này thường có vẻ trừu tượng đối với hầu hết mọi người, nhưng…

Product Designer là ai và làm gì ?

Thiết kế sản phẩm là một yếu tố quan trọng trong sự thành công và thất bại của bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường. Nó thu hút khách hàng, tạo trải nghiệm người dùng độc đáo và mang lại lợi thế cạnh tranh cho thương hiệu. Với vai trò quan trọng của thiết kế sản…

Scroll to Top